Obec Hrišovce

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V rámci harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2024 týmto dokumentom určujem elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu vo voľbách prezidenta SR v roku 2024:

ocu@hrisovce.sk

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.
O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená.
Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).

Milan Michlík,

starosta obce