Obec Hrišovce

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V rámci harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2024 týmto dokumentom určujem elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v obci Hrišovce:

ocu@hrisovce.sk

Milan Michlík,

starosta obce