Obec Hrišovce

Dokumenty

 

Názov dokumentu Súbor na stiahnutie
VZN o miestnych daniach a poplatku VZN dan z nehnutelnosti a miestne dane
VZN chov a držanie psov VZN chov a drzanie psov
VZN likvidácia obsahu žúmp VZN likvidacia obsahu zump
VZN o odpadoch VZN o odpadoch
VZN o pravidlách času predaja obchode a času prevádzky služieb VZN predaj a cas prevadzkovych sluzieb
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce HRIŠOVCE na roky 2022 – 2030 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce HRIŠOVCE na roky 2022 – 2030
Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrišovce na obdobie rokov 2021 – 2026 Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrišovce na obdobie rokov 2021 – 2026