Obec Hrišovce

Nezaradené

Výzva na predkladanie ponúk – REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Obec Hrišovce, Obecný úrad Hrišovce 67, 053 51 Kluknava Výzva na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov:                      Obec…