Obec Hrišovce

Koronavírus: Výzva starostu obce

Vážení občania,

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou SR ku dňu 12.3.2020 od 6:00 hod. kvôli výskytu koronavírusu vyzývame všetkých občanov k dodržiavaniu prísnych hygienických opatrení a to najmä časté umývanie rúk, vzájomné nepodávanie si rúk, dodržiavanie odstupu, nosenie ochranného rúška a pod. Ďalej vyzývame občanov, aby  obmedzili návštevy len na nevyhnutné, zbytočne sa nestretávali a neorganizovali žiadne oslavy či spoločenské podujatia.

Taktiež upozorňujeme občanov, že detské ihrisko a obecná posilňovňa ostávajú až do odvolania zatvorené.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 12.3.2020 vyzývame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali štátom nariadenú 14 dňovú povinnú karanténu:

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil od 7.00 13. marca 2020 povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
Osoby vracajúce sa zo zahraničia budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur.
Zároveň sa všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca 2020 vrátia zo zahraničia ako organizované skupiny alebo sa o ich repatriácii rozhodne, nariaďuje izolácia v zariadeniach MV SR. (zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR)

Ja, ako starosta obce, vyzývam všetkých občanov k zodpovednosti, keďže je to o prístupe každého z nás. Situáciu nepodceňujme a berme ju s vážnosťou, nakoľko každým dňom pribúdajú nové prípady infikovaných ľudí. Chráňme si naše zdravie, ale aj zdravie ostatných občanov.

Za pochopenie a dodržiavanie všetkých opatrení vám všetkým vopred ďakujem.

Starosta obce,

Milan Michlík