Obec Hrišovce

[Informácia] Začala sa modernizácia mosta cez Ružín v Margecanoch

Plánovaná dĺžka rekonštrukcie: 8 mesiacov
Investor: Košický samosprávny kraj
Most bude prejazdný striedavo v jednom jazdnom pruhu.
Úplné uzavretie bude trvať 5 dní (chodci bez obmedzenia) – termín bude upresnený.

Most predstavuje hlavnú spojnicu medzi Hnileckou dolinou s krajským mestom. Podľa posledného sčítania vozidiel ním denne prejde viac ako 5-tisíc vozidiel. Most prešiel poslednou čiastočnou rekonštrukciou pred viac ako dvadsiatimi rokmi.

Rekonštrukcia potrvá 8 mesiacov, jej súčasťou by malo byť aj osadenie sčítača dopravy či systému automatického váženia v pohybe s kamerovým záznamom.

Počas opráv bude most prejazdný, okrem piatich dní, kedy sa bude betónovať konštrukcia. O týchto obmedzeniach budeme včas informovať.

Zdroj: https://www.margecany.sk/zivot-v-obci/aktuality/zacala-sa-modernizacia-mosta-cez-ruzin-v-margecanoch-572sk.html