Obec Hrišovce

OZNAM o začatí prác

Vážení občania,

V pondelok 4.10.2021 sa začínajú práce na oporných múroch medzi cestou a potokom v úseku od mosta pri č. d. 120 až po č. d. 24.

Vyzývame občanov, aby rešpektovali zmeny v súvislosti s týmito prácami a strpeli prípadné zdržania či obmedzenia, ktoré nastanú pri ich realizácii.

Sme nesmierne radi, že sa za pomoci Košického samosprávneho kraja začína rekonštrukcia havarijného stavu oporných múrov v našej obci, čo podporí stabilitu cesty vedúcej cez našu obec.

Za pochopenie a trpezlivosť Vám vopred ďakujeme.

Milan Michlík,

starosta obce