Obec Hrišovce

Ustanovujúce zhromaždenie OZ

Dňa 2.1. 2015 sa uskutočnilo Ustanovujúce zhromaždenie OZ, na ktorom sa ujali svojej novej funkcie novozvolený starosta Milan Michlík, zástupkyňa starostu Mgr. Iveta Bérešová a ostatní členovia obecného zastupiteľstva – Ladislav Tomašov, Štefan Medvec, Róbert Tomašov a Zdeno Saluga.