Obec Hrišovce

[Oznam] Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení občania,

V rámci projektu „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“ Operačného programu Efektívna verejná správa, v súčasnosti prebieha proces prípravy tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrišovce na obdobie rokov 2021 – 2026 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vypracovať návrh na skvalitnenie a postupné dobudovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám obyvateľov našej obce.