Obec Hrišovce

Delegovanie člena do okrskovej volebnej komisie elektronicky

Vážení občania,

oznamujeme vám, že pri nasledujúcich voľbách do NR SR konajúcich sa 29.2.2019 je možné doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie elektronicky.

Môžete tak urobiť zaslaním potrebných náležitostí na email: ocu@hrisovce.sk

OcÚ Hrišovce