Obec Hrišovce

[DOTAZNÍK] Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrišovce

Obec Hrišovce v rámci projektu „Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica“ začalo s prípravou tvorby strednodobého strategického rozvojového dokumentu  „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrišovce na obdobie 2022+ “ ktorý je kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, vychádza z poznania situácie konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, neziskových organizácií, záujmových skupín a ďalších subjektov obce, formuluje predstavu o budúcnosti spolu s aktivitami / činnosťami a projektami na jej zabezpečenie.

Ide o náročný proces tvorby rozvojovej stratégie obce na obdobie 2022+, ktorý zahŕňa vyhodnotenie doterajšieho rozvoja obce, identifikovanie jeho silných a slabých stránok a tvorbu novej vízie a zámerov rozvoja. Jeho vypracovanie je základným predpokladom pre čerpanie prostriedkov v rámci operačných programov Európskej únie.

Rozvojový dokument obce bude tvorený participatívne za účasti občanov, podnikateľských subjektov, neziskových organizácií a ostatných subjektov, ktorí majú záujem aktívne prispieť k jeho tvorbe a podieľať sa tým na jeho realizácií.

Dotazníkový prieskum slúži na zistenie názorov občanov obce na vnímanie súčasnej situácie a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR obce Hrišovce na obdobie 2022+.

Dotazník je anonymný, bude umiestnený na stránke obce Hrišovce a v tlačenej forme na obecnom úrade a v predajni zmiešaného tovaru.

Prosíme o jeho vyplnenie do 04.08.2021 a jeho odoslanie ( v závere kliknutím na odoslať ).

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Dotazník môžete otvoriť kliknutím na nasledovný odkaz:

.::DOTAZNÍK::.